Atatürk Köşesi  

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK


Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir.

Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı, bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir, ırkın ıslahı ve kişayişi meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.

Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde , itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.

Müspet bilimlerin temellerine dayanan , güzel sanatları seven , fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir.


Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK


Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK


Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK

Gazi Mareşal Paşa Mustafa Kemal ATATÜRK